پس از آخرین سفر شاتل فضایی آتلانتیس در سال ۲۰۱۱، مأموریت این شاتل ایالت متحده به پایان رسید. با الهام از این رویداد، Neil Dacosta که یک عکاس خبری و تبلیغاتی است، مجموعه‌ عکسی تحت عنوان “خودکشی یک فضانورد” تهیه کرده و یک کارگردان هنری به نام Sara Phillips نیز در این پروژه با او همکاری کرده است.

عکاس درباره‌ی این پروژه گفته است:

فضانورد با این موقعیت‌ها سازگاری ندارد، ما امیدوار بودیم که این تصاویر مشوق و فکاهی باشند و امیدواریم که مخاطبان جوان را تشویق کنیم تا به چیزی که واقعاً اتفاق می‌افتد توجه کنند.

 

designmatters.ir-Astronaut_Suicides_Neil_Dacosta_01

designmatters.ir-Astronaut_Suicides_Neil_Dacosta_02

designmatters.ir-Astronaut_Suicides_Neil_Dacosta_03

designmatters.ir-Astronaut_Suicides_Neil_Dacosta_04

designmatters.ir-Astronaut_Suicides_Neil_Dacosta_05

designmatters.ir-Astronaut_Suicides_Neil_Dacosta_06

designmatters.ir-Astronaut_Suicides_Neil_Dacosta_07

designmatters.ir-Astronaut_Suicides_Neil_Dacosta_08

designmatters.ir-Astronaut_Suicides_Neil_Dacosta_09

designmatters.ir-Astronaut_Suicides_Neil_Dacosta_10

designmatters.ir-Astronaut_Suicides_Neil_Dacosta_11

designmatters.ir-Astronaut_Suicides_Neil_Dacosta_12

designmatters.ir-Astronaut_Suicides_Neil_Dacosta_13

designmatters.ir-Astronaut_Suicides_Neil_Dacosta_14