یک شرکت معماری و طراحی واقع در نیویورک به نام Tirmizi Campbell اخیراً پروژه‌ی بازسازی و معماری آپارتمان هایی مجاور هم را به اتمام رسانده است.


در نتیجه‌ی این پروژه معماری آپارتمان ها با هم ترکیب شده و خانه‌ای پرنور و وسیع برای یک زوج جوان به دست آمد که با مبلمان و عناصر مدرن پر شده است.

 

معماری آپارتمان مدرن به سبک نیویورکی - دیزاین مترز

معماری آپارتمان مدرن به سبک نیویورکی - دیزاین مترز

دیوارهای آماده بر روی دیوارهای قدیمی کشیده شد و در برخی قسمت‌ها آجرهای اصلی نگاه داشته شد.

معماری آپارتمان مدرن به سبک نیویورکی - دیزاین مترز

معماری آپارتمان مدرن به سبک نیویورکی - دیزاین مترز

آشپزخانه و کابینت‌ها به رنگ سفید درآمد و با ظروف قرمز رنگ درون قفسه‌ها تزئین شد.

معماری آپارتمان مدرن به سبک نیویورکی - دیزاین مترز

معماری آپارتمان مدرن به سبک نیویورکی - دیزاین مترز

معماری آپارتمان مدرن به سبک نیویورکی - دیزاین مترز

معماری آپارتمان مدرن به سبک نیویورکی - دیزاین مترز

معماری آپارتمان مدرن به سبک نیویورکی - دیزاین مترز

معماری آپارتمان مدرن به سبک نیویورکی - دیزاین مترز

عناصر مدرن در کنار عناصر سنتی و قدیمی به زیبایی قرار گرفت و محیطی صمیمی و در عین حال پیشرفته به وجود آمد.

معماری آپارتمان مدرن به سبک نیویورکی - دیزاین مترز

designmatters.ir-The-Albert-Residence_Trimizi-Campbell-11

designmatters.ir-The-Albert-Residence_Trimizi-Campbell-12

designmatters.ir-The-Albert-Residence_Trimizi-Campbell-13