دسته‌ها
معماری

معماری خانه‌ای با استفاده از بتن اکسپوز

معماری به نام Luciano Kruk در کاستا اسمرالدا، آرژانتین با به کارگیری بتن اکسپوز (نمایان) خانه‌ای مینیمال طراحی کرده است که در میان جنگلی از درختان کاج قرار دارد.

محل اجرای این پروژه معماری به موازات دریا، بر روی تپه‌ای شنی و در میان جنگلی از درختان کاج قرار گرفته است. چهار اتاق خواب، اتاق نشیمنی بزرگ و دو استخر در محیط بیرونی فضاهای اصلی این خانه هستند.
با حفظ توپوگرافی زمین، معمار خانه را به دور از خیابان جای‌گذاری کرد تا حریم خصوصی ساکنین آن حفظ شود و در عین حال ترکیب زیبایی از خانه در سایت شکل گیرد.
استفاده از متریال بتن به صورت نمایان در تمام قسمت‌های این خانه حتی در مبلمان‌های فضای خارجی کاملاً مشهود است.
نور طبیعی مورد نیاز فضاهای داخلی نیز از طریق شکاف‌های خطی شکل بر روی سقف تأمین می‌شود.

 
نمای استخر روی سقف - دیزاین مترز

نمای خارجی معماری خانه در جنگل - پرسپکتیو - دیزاین مترز

نمای خارجی خانه در جنگل - پرسپکتیو - دیزاین مترز

نمای خارجی خانه در جنگل - پرسپکتیو - دیزاین مترز

طراحی میز و صندلی بتونی دیزاین مترز

نمای خارجی - پرسپکتیو - دیزاین مترز

دیزاین آشپزخانه و میز نهارخوری مدرن - دیزاین مترز

نمای خارجی معماری خانه در جنگل - دیزاین مترز

نمای داخلی با راه پله‌های بتونی - دیزاین مترز

نمای خارجی خانه در جنگل - پرسپکتیو - دیزاین مترز

نمای استخر روی سقف - دیزاین مترز

چیدمان داخلی با مبلمان مدرن - دیزاین مترز

نمای داخلی با راه پله‌های بتونی - دیزاین مترز

دیزاین آشپزخانه و میز نهارخوری مدرن - دیزاین مترز

نمای استخر روی سقف - دیزاین مترز

دیزاین آشپزخانه و میز نهارخوری مدرن بتونی - دیزاین مترز

نمای خارجی خانه در جنگل - پرسپکتیو - دیزاین مترز