عکاسی استرالیایی به نام Ben Thomas مجموعه‌ عکسی از فضاهای شهری تهیه کرده است با رنگ‌هایی روشن و آبرنگی و فرم‌هایی ساده که شبیه به تصویرسازی است.

این عکس‌ها در شهرهای گوناگونی مانند لندن، پاریس، هنگ کنگ و شانگهای گرفته شده و در آن‌ها ترکیب متنوعی از معماری و خط افق به تصویر کشیده شده است.
این عکاس برای رسیدن به نور و رنگ موردنظر‌اش معمولا‌‌ً در روزهای آفتابی عکاسی کرده و از ابزارهای ویرایش عکس برای ایجاد تعادل بین شدت نور و عمق استفاده کرده است.

در بخشی از یک مصاحبه‌ درباره‌ی این پروژه، Ben گفته است:

من فکر می‌کنم فضاها و شهرهایی که ما در آن زندگی می‌کنیم بعضی مواقع تا حدی دلهره‌آور و پیچیده می‌شوند… من می‌خواهم زیبایی ذاتی موجود در آن را نمایش دهم هنگامی که شما شروع به در‌هم‌ شکستن صحنه‌های پیچیده به اجزاء ساده‌تر می‌کنید.

 
designmatters.ir-Urban-Landscapes-By-Ben-Thomas_17

designmatters.ir-Urban-Landscapes-By-Ben-Thomas_19

designmatters.ir-Urban-Landscapes-By-Ben-Thomas_1

designmatters.ir-Urban-Landscapes-By-Ben-Thomas_12

designmatters.ir-Urban-Landscapes-By-Ben-Thomas_13

designmatters.ir-Urban-Landscapes-By-Ben-Thomas_15

designmatters.ir-Urban-Landscapes-By-Ben-Thomas_10

designmatters.ir-Urban-Landscapes-By-Ben-Thomas_11

designmatters.ir-Urban-Landscapes-By-Ben-Thomas_6

designmatters.ir-Urban-Landscapes-By-Ben-Thomas_7

designmatters.ir-Urban-Landscapes-By-Ben-Thomas_8

designmatters.ir-Urban-Landscapes-By-Ben-Thomas_2

designmatters.ir-Urban-Landscapes-By-Ben-Thomas_3

designmatters.ir-Urban-Landscapes-By-Ben-Thomas_9

designmatters.ir-Urban-Landscapes-By-Ben-Thomas_4

designmatters.ir-Urban-Landscapes-By-Ben-Thomas_5

designmatters.ir-Urban-Landscapes-By-Ben-Thomas_20

designmatters.ir-Urban-Landscapes-By-Ben-Thomas_16

designmatters.ir-Urban-Landscapes-By-Ben-Thomas_18