دسته‌ها
طراحی داخلی معماری

منزل مسکونی خیابان شصت و دو

منزل مسکونی خیابان شصت و دو، اوکلند، کالیفرنیا

طراحی شده توسط گروه معماری باران، درداخل یک قطعه زمین شهری
درطراحی این خانه بهترین استفاده از زمین پروژه شده‌ و با گسترش پلان، تاحدامکان از گوشه‌گوشه محیط بهره‌ برده‌ شده‌است.

منزل مسکونی خیابان شصت و دو ۶۲nd Street House Baran Studio Arch

جزئیات قسمت‌های چوبی از بخش‌های داخلی تا بخش‌های خارجی ادامه یافته و برای کتابخانه‌های توکار و پوشش دیوارها استفاده‌ شده‌است.

منزل مسکونی خیابان شصت و دو ۶۲nd Street House Baran Studio Arch

منزل مسکونی خیابان شصت و دو ۶۲nd Street House Baran Studio Arch

شعاع‌های چوب در دو جهت و در بالای فضای نشیمن و غذاخوری گسترده‌شده‌ و تا فضای خارجی امتداد یافته‌اند و آلاچیقی در قسمتی از حیاط به وجود آورده‌اند.

منزل مسکونی خیابان شصت و دو ۶۲nd Street House Baran Studio Arch

مجموعه‌ای از لامپ‌های حبابی جورج نلسون نیز به‌طور نامنظم و شناور در بالای فضای غذاخوری و آشپزخانه قرار داده‌ شده‌است.

منزل مسکونی خیابان شصت و دو ۶۲nd Street House Baran Studio Arch

دربرخی از دیوارهای چوبی خارجی، قفسه‌هایی برای نگهداری گیاهان قرارداده‌ شده‌است.

منزل مسکونی خیابان شصت و دو ۶۲nd Street House Baran Studio Arch

منزل مسکونی خیابان شصت و دو ۶۲nd Street House Baran Studio Arch

منزل مسکونی خیابان شصت و دو ۶۲nd Street House Baran Studio Arch
منبع: design-milk