کابینت تغییرشکل‌دهنده designmatters.ir The Wave Cabinet

به اشیاء پیرامون خود متفاوت بنگرید.
Sebastian Errazuriz کابینتی طراحی‌کرده و نام آن‌را “موج” گذاشته‌است، که می‌توان آن‌را به شکل‌های مختلفی تبدیل‌کرد.

این کابینت از چوب درختان غان، شیشه و استیل ساخته‌ شده‌است.
تخته‌های باریک چوبی، که عنصر اصلی سازنده کابینت هستند را، به‌راحتی می‌توان حرکت ‌داد و شکل‌های متفاوتی ایجاد‌کرد.
این کابینت درواقع مجسمه‌ای است که برای آن عملکردی نیز تعریف شده‌است و می‌تواند دید ما را به اشیاء گوناگون اطرافمان تغییردهد، تا آن‌ها را فقط به عنوان یک جسم عادی برای استفاده روزانه نبینیم.
این هنرمند ساکن نیویورک پروژه خود را این‌گونه شرح می‌دهد:
من مردم را دعوت می‌کنم تا به یکی‌از ساده‌ترین نوع مبلمان نگاه‌‌کنند و فراموش‌کنند که درمورد مبلمان صحبت می‌کنیم، درعوض به‌ آن، به‌عنوان راهی برای شکستن چارچوب‌های معمول بنگرند.
 


 
کابینت تغییرشکل‌دهنده designmatters.ir The Wave Cabinet

کابینت تغییرشکل‌دهنده designmatters.ir The Wave Cabinet

کابینت تغییرشکل‌دهنده designmatters.ir The Wave Cabinet

کابینت تغییرشکل‌دهنده designmatters.ir The Wave Cabinet

کابینت تغییرشکل‌دهنده designmatters.ir The Wave Cabinet

کابینت تغییرشکل‌دهنده designmatters.ir The Wave Cabinet

کابینت تغییرشکل‌دهنده designmatters.ir The Wave Cabinet

کابینت تغییرشکل‌دهنده designmatters.ir The Wave Cabinet

کابینت تغییرشکل‌دهنده designmatters.ir The Wave Cabinet
منبع: IGNANT