موزه‌ای منحنی شکل که به اقیانوس اختصاص داده شده است

استودیوی معماری Steven Holl Architects که در نیویورک قرار دارد با همکاری Solange Fabião موزه‌ای در بیاریتز، فرانسه طراحی کرده است که به مسائل مربوط به اقیانوس اختصاص داده شده است.

طراحی موزه بر اساس کانسپت دوگانه‌ی “در زیر آسمان، در زیر دریا” انجام گرفته است. فضای اصلیِ بخش نمایشگاه با یک میدان عمومی و فضاهای سبز احاطه شده و معماری را با محیط ادغام کرده است.

هیئت داوران Emirates Glass LEAF Awards درباره‌ی این پروژه گفته‌اند:

این طراحی مجموعه‌ای از ضمائم ساده، کوتاه و هندسی است برای موزه‌ و نمایشگاهی دائمی که در کنار یک پلازای منحنی شکل قرار دارند. این یک طراحی با ژست شاعرانه است که بین زمین و دریا نشسته و این دو را به بهترین نحو گرد هم آورده است.

 

موزه‌ای منحنی شکل که به اقیانوس اختصاص داده شده است

موزه‌ای منحنی شکل که به اقیانوس اختصاص داده شده است

موزه‌ای منحنی شکل که به اقیانوس اختصاص داده شده است

موزه‌ای منحنی شکل که به اقیانوس اختصاص داده شده است

موزه‌ای منحنی شکل که به اقیانوس اختصاص داده شده است

موزه‌ای منحنی شکل که به اقیانوس اختصاص داده شده است

موزه‌ای منحنی شکل که به اقیانوس اختصاص داده شده است

موزه‌ای منحنی شکل که به اقیانوس اختصاص داده شده است

موزه‌ای منحنی شکل که به اقیانوس اختصاص داده شده است

موزه‌ای منحنی شکل که به اقیانوس اختصاص داده شده است

موزه‌ای منحنی شکل که به اقیانوس اختصاص داده شده است

موزه‌ای منحنی شکل که به اقیانوس اختصاص داده شده است

موزه‌ای منحنی شکل که به اقیانوس اختصاص داده شده است