مکعب، ریموت‌کنترلی خلاقانه برای خانه هوشمند.

اگر شما تابه‌حال از یک ریموت‌کنترل خانه‌های هوشمند استفاده کرده‌باشید، می‌دانید که آنها سیاه‌چاله‌ای از سردرگمی هستند و قابلیت‌های بی‌مصرف زیادی دارند.
به‌سادگی یک مکعب!
این ریموت‌کنترل خلاقانه؛ کنترلِ عملکردهای اصلی خانه را درحد وجه‌های یک مکعب سه بعدی ساده کرده است.
شما می‌توانید موزیک، تلویزیون، چراغ‌ها یا پرده‌ها را تنها با تغییر حالت وجه‌های مکعب به وضعیت دلخواه درآورید و برای تنظیمات پیچیده‌تر از یک رابط‌ کاربری مستقیم و آسان استفاده کنید.

طراح: family of the arts

مکعب خانه هوشمند

مکعب خانه هوشمند

مکعب خانه هوشمند

مکعب خانه هوشمند

during-cooking-3

منبع: Yanko Design