میزهای سه‌گانه برزیلی ساخته‌شده از قطعات عمودی چوب designmatters.ir Triplice Tables Pascali Semerdjian Arquitetos

میزهای سه‌گانه برزیلی ساخته‌شده از قطعات عمودی چوب

پاسکالی و سمردیجان درکنارهم در گروه Pascali Semerdjian Arquitetos کارمی‌کنند. آنها درپی دیدار از چند کارگاه محصولات چوبی دریافتند که مقدار زیادی چوب‌های باکیفیت به‌شکل ضایعات درآمده و دورریخته می‌شود.
همین موضوع الهام‌بخش آنها شد و آنها تصمیم گرفتند برای این چوب‌های باقیمانده چاره‌ای بیاندیشند و درنهایت این میزهای سه‌گانه ساخته‌شد.
بعداز آماده‌سازی قطعات، آنها را به شکل شطرنجی و با فضاهای خالی دربین‌شان مونتاژ کردند. سرانجام از ترکیب شکاف‌ها و چوب‌ها سطوحی به شکل بافتنی به‌وجود‌آمد و میزها در اندازه‌های مختلفی ساخته‌شدند.
 

میزهای سه‌گانه برزیلی ساخته‌شده از قطعات عمودی چوب designmatters.ir Triplice Tables Pascali Semerdjian Arquitetos

میزهای سه‌گانه برزیلی ساخته‌شده از قطعات عمودی چوب designmatters.ir Triplice Tables Pascali Semerdjian Arquitetos

میزهای سه‌گانه برزیلی ساخته‌شده از قطعات عمودی چوب designmatters.ir Triplice Tables Pascali Semerdjian Arquitetos

میزهای سه‌گانه برزیلی ساخته‌شده از قطعات عمودی چوب designmatters.ir Triplice Tables Pascali Semerdjian Arquitetos

میزهای سه‌گانه برزیلی ساخته‌شده از قطعات عمودی چوب designmatters.ir Triplice Tables Pascali Semerdjian Arquitetos

میزهای سه‌گانه برزیلی ساخته‌شده از قطعات عمودی چوب designmatters.ir Triplice Tables Pascali Semerdjian Arquitetos

منبع: design-milk