الهام گرفته‌شده از جنبش فرهنگی مدرن

Marcelo میزِ کناری شیک، الهام گرفته‌ شده از جنبش فرهنگی مدرن.

این یک میز ساده و بدون تزئینات است که تنها با فرم‌های خطیِ سخت تعریف شده‌است.
پایه‌های میز لوله‌ای شکل و فلزی و درب‌های آن از تخته‌های چوبیِ عمودی و افقی به‌طور متناوب ساخته‌شده که یادآور رادیوهای آنتیک اوایل دهه ۱۹۰۰ و جلوپنجره ماشین‌های قدیمی می‌باشد.
این میز بسیار جذاب، نوآورانه و با سبکی کاملا معاصر ساخته‌شده که می‌تواند نقشی برجسته در هر ورودی ایفا‌کند.

 
مارسل میزِ کناری شیک، الهام گرفته‌شده از جنبش فرهنگی مدرن designmatters.ir THE MARCELO SIDEBOARD FOR FORMABILIO BY FABRIZIO SIMONETTI

مارسل میزِ کناری شیک، الهام گرفته‌شده از جنبش فرهنگی مدرن designmatters.ir THE MARCELO SIDEBOARD FOR FORMABILIO BY FABRIZIO SIMONETTI

مارسل میزِ کناری شیک، الهام گرفته‌شده از جنبش فرهنگی مدرن designmatters.ir THE MARCELO SIDEBOARD FOR FORMABILIO BY FABRIZIO SIMONETTI

مارسل میزِ کناری شیک، الهام گرفته‌شده از جنبش فرهنگی مدرن designmatters.ir THE MARCELO SIDEBOARD FOR FORMABILIO BY FABRIZIO SIMONETTI
منبع: Yanko Design