معماری استرالیایی به نام Nicholas Stathopoulos مجموعه‌ای به نام ‘فضا، مقیاس، اتمسفر و ترکیب’ خلق کرده است که نقاشی‌هایی دیجیتالی از فضاهای کیهانی با پرسپکتیوهایی خاص هستند.

در این تصاویر فرم‌هایی ساده را با اندازه‌هایی نامتعارف می‌بینید که اکثراً در فضا معلق هستند.
nickstath.com

 
designmatters.ir-cosmic-digital-drawings-by-nicholas-stathopoulos-Modernism_2

designmatters.ir-cosmic-digital-drawings-by-nicholas-stathopoulos-Weight

designmatters.ir-cosmic-digital-drawings-by-nicholas-stathopoulos-Modernism_1

designmatters.ir-cosmic-digital-drawings-by-nicholas-stathopoulos-View

designmatters.ir-cosmic-digital-drawings-by-nicholas-stathopoulos-Brick+Arch

designmatters.ir-cosmic-digital-drawings-by-nicholas-stathopoulos-View_2

designmatters.ir-cosmic-digital-drawings-by-nicholas-stathopoulos-Arch_Cave

designmatters.ir-cosmic-digital-drawings-by-nicholas-stathopoulos-Sphere