پلان و نقشه‌هایی با مقیاس واقعی - دیزاین مترز

همیشه دیدن هنرمندان، طراحان و معمارانی که رویکرد متفاوتی در فرآیند طراحی ایجاد می‌کنند لذت‌بخش است.
استودیوی معماری Vardehaugen در نروژ پروژه‌های مختلفی اجرا کرده است؛ از طراحی خانه‌های خصوصی تا برنامه‌ریزی شهری.

در این پروژه آن‌ها نقشه‌ی طبقات مختلف را با چسب بر روی زمین مسطحی اجرا کرده و تجربه‌ی جدیدی کسب کردند که در کارهای آینده نیز می‌توانند از این تجربه بهره گیرند.

احساس جسمانی و یا مفهوم راه رفتن در یک اتاق نمی‌تواند از طریق تصاویر سه بعدی معمول و یا مدل‌هایی با مقیاس کوچک‌تر به طور کامل درک شود.

هر ارباب رجوع با دیگری متفاوت است و هر مکان ویژگی منحصر به فرد خود را دارد. ما قصد داریم که با آغوش باز این موارد را در پروژه‌های خود بپذیریم.

 
پلان و نقشه‌هایی با مقیاس واقعی - دیزاین مترز

پلان و نقشه‌هایی با مقیاس واقعی - دیزاین مترز

پلان و نقشه‌هایی با مقیاس واقعی - دیزاین مترز

پلان و نقشه‌هایی با مقیاس واقعی - دیزاین مترز

پلان و نقشه‌هایی با مقیاس واقعی - دیزاین مترز