designmatters.ir Geometric Glimpses illustrations نیم‌نگاه‌های هندسی

تصویرسازی‌های مینیمال و هندسی، با حداقل رنگ از تصویرساز ایتالیایی Lino Russo.

او تنها گوشه‌ای از ساختمان‌ها را به‌تصویر می‌کشد و به کمک سایه‌ها، عمق را به‌طرز هنرمندانه‌ای در کارهایش نمایش می‌دهد.
در زیر تعدادی از کارهای او را از مجموعه «نیم‌نگاه‌های هندسی» مشاهده می‌کنید و توصیه ما این است که نمونه‌های دیگر این تصویرسازی‌ها را نیز، در پروفایل Behance دنبال کنید.

نیم‌نگاه‌های هندسی، مجموعه‌ای از تصویرسازی‌هاست که ساختمان‌ها و سازه‌های ذهنی را، از دیدگاهی مینیمال و هندسی نشان می‌دهد.
من عمدتاً منطقه‌های صنعتی و نیم‌نگاه‌هایی از خانه‌ها و خیابان‌ها را به تصویر می‌کشم.

 
designmatters.ir Geometric Glimpses illustrations نیم‌نگاه‌های هندسی

designmatters.ir Geometric Glimpses illustrations نیم‌نگاه‌های هندسی

designmatters.ir Geometric Glimpses illustrations نیم‌نگاه‌های هندسی

designmatters.ir Geometric Glimpses illustrations نیم‌نگاه‌های هندسی

designmatters.ir Geometric Glimpses illustrations نیم‌نگاه‌های هندسی

designmatters.ir Geometric Glimpses illustrations نیم‌نگاه‌های هندسی

designmatters.ir Geometric Glimpses illustrations نیم‌نگاه‌های هندسی

designmatters.ir Geometric Glimpses illustrations نیم‌نگاه‌های هندسی

designmatters.ir Geometric Glimpses illustrations نیم‌نگاه‌های هندسی

designmatters.ir Geometric Glimpses illustrations نیم‌نگاه‌های هندسی

designmatters.ir Geometric Glimpses illustrations نیم‌نگاه‌های هندسی

designmatters.ir Geometric Glimpses illustrations نیم‌نگاه‌های هندسی

designmatters.ir Geometric Glimpses illustrations نیم‌نگاه‌های هندسی
منبع: Abduzeedo