این ویلا در سواحل یونان قرار داشته و در نگاه اول به یک سفینه فضایی شباهت دارد.

این ویلا که ‘Villa F’ نامیده شده ساختمانی مینیمال است که برای تعطیلات یک خانواده توسط استودیوی آلمانی Hornung and Jacobi طراحی شده است.
ساختمان به شکل یک منشور مستطیلی شکل است و فرم‌های هندسی و تیز آن تضاد شاخصی با محیط مجاور دارد.
در فضاهای داخلی همه جا به رنگ سفید درآمده و ساختمان برون‌گرا طراحی شده برای تأکید بر سبک زندگی باز، هم‌چنین این ویژگی اجازه داده که بیش‌ترین مقدار نور طبیعی وارد ساختمان شود.
designmatters.ir-HORNUNG-AND-JACOBI-ARCHITECTURE_VILLA-F_09-1600x1167

designmatters.ir-HORNUNG-AND-JACOBI-ARCHITECTURE_VILLA-F_03-1600x1000

designmatters.ir-HORNUNG-AND-JACOBI-ARCHITECTURE_VILLA-F_04-1600x1000

designmatters.ir-HORNUNG-AND-JACOBI-ARCHITECTURE_VILLA-F_02-1600x1102

designmatters.ir-HORNUNG-AND-JACOBI-ARCHITECTURE_VILLA-F_08-1600x1000

designmatters.ir-HORNUNG-AND-JACOBI-ARCHITECTURE_VILLA-F_07-1600x1000

designmatters.ir-HORNUNG-AND-JACOBI-ARCHITECTURE_VILLA-F_06-1600x1040

designmatters.ir-HORNUNG-AND-JACOBI-ARCHITECTURE_VILLA-F_01-1600x1040

designmatters.ir-HORNUNG-AND-JACOBI-ARCHITECTURE_VILLA-F_05-1600x904