اگر کسی حتی یک بخش کوچکی از فیلمی که ندیدم رو لو بده، اولین کاری که می‌کنم اینه که یه چندتا فحش ناقابل نثارش کنم!

مدیرهنری و تصویرساز خلاق لهستانی از روال اصلی طراحی پوستر با هدف ایجاد انگیزه برای تماشای فیلم خسته شد و تصمیم گرفت پوستر‌هایی طراحی کند که آخر فیلم را لو می‌دهند. این مجموعه پوستر، حداقل یک صحنه مهم از آخر فیلم را با خلاقت به تصویر می‌کشد. عنوان‌هایی که توسط این پوستر‌ها نابود می‌شوند شامل فیلم‌هایی همچون ۱۲۷ ساعت، ۳۰۰، ذهن زیبا، جنگ ستارگان و ارباب حلقه‌ها می‌شود.
اگر از فهمیدن آخر این فیلم‌ها ناراحت می‌شوید، توصیه می‌کنیم که این پوستر‌ها را به هیچ وجه نبینید.
 
designmatters.ir Spoiler Movie Posters حنگ ستارگان

designmatters.ir Spoiler Movie Posters ۳۰۰

designmatters.ir Spoiler Movie Posters ذهن زیبا

designmatters.ir Spoiler Movie Posters ۱۲۷ ساعت

designmatters.ir Spoiler Movie Posters دانی دارکو

designmatters.ir Spoiler Movie Posters بیل را بکش

designmatters.ir Spoiler Movie Posters american history x

designmatters.ir Spoiler Movie Posters شماره ۲۳

designmatters.ir Spoiler Movie Posters ارباب حلقه‌ها یاران حلقه