گروهی از دانشجویان گروه طراحی صنعتی دانشگاه TU Delft در هلند پس از سه ماه تلاش و با استفاده از تکنولوژی چاپ سه بعدی موفق شدند دوچرخه‌ ای با چارچوب فلزی و با عملکرد کامل طراحی و تولید کنند.

هدف آن‌ها از ساخت این محصول نشان دادن پتانسیل فلز در تولید محصولات این‌چنینی و با تکنولوژی چاپ سه بعدی بود. هم‌چنین امیدوار بودند که یک شی کاربردی طراحی کنند که در واقعیت نیز مورد استفاده مردم قرار گیرد.
این طرح بخشی از پروژه تحقیقاتی این دانشجویان بود که بر روی امکان تولید محصولات فلزی در مقیاس بزرگ و با استفاده از فرآیند جوشکاری تحقیق می‌کردند.
این اولین دوچرخه‌ای است که تا به حال با استفاده از فرآیند جوشکاری، چاپ سه بعدی شده است.

 
چاپ سه بعدی فلزی یک دوچرخه‌ - دیزاین مترز

این دوچرخه در تستِ سواری که در یکی از خیابان‌های سنگ فرش شده و پر دست‌انداز انجام شد، موفق عمل کرد و وزن آن نیز همانند وزن یک دوچرخه فلزی معمولی است.

چاپ سه بعدی فلزی یک دوچرخه‌ - دیزاین مترز

چاپ سه بعدی فلزی یک دوچرخه‌ - دیزاین مترز

چاپ سه بعدی فلزی یک دوچرخه‌ - دیزاین مترز

چاپ سه بعدی فلزی یک دوچرخه‌ - دیزاین مترز

چاپ سه بعدی فلزی یک دوچرخه‌ - دیزاین مترز

چاپ سه بعدی فلزی یک دوچرخه‌ - دیزاین مترز