lightnings designmatters.ir marta bordes satelite چراغ‌های سرامیکی سرگرم کننده

سرامیک عموماً به سنگین بودن و شکننده بودن مشهور است، اما یک طراح خلاق به نام Marta Bordes این تصور را ازبین برده‌است.

او مجموعه‌ای از چراغ‌های سرامیکی ارتجاعی ساخته که می‌توان آن‌ها را حرکت داده و با آن‌ها بازی کرد و نور را به سمتِ دلخواه هدایت کرد. قطعات مختلف این چراغ‌ها به وسیله کابل‌هایی ارتجاعی و رنگارنگ در کنار هم نگه داشته شده‌اند و ما را به بازی کردن دعوت می‌کنند.
در زیر برخی از تصاویر این چراغ‌ها را می‌بینید.

 
lightnings designmatters.ir marta bordes satelite چراغ‌های سرامیکی سرگرم کننده

lightnings designmatters.ir marta bordes satelite چراغ‌های سرامیکی سرگرم کننده

lightnings designmatters.ir marta bordes satelite چراغ‌های سرامیکی سرگرم کننده

lightnings designmatters.ir marta bordes satelite چراغ‌های سرامیکی سرگرم کننده

lightnings designmatters.ir marta bordes satelite چراغ‌های سرامیکی سرگرم کننده

lightnings designmatters.ir marta bordes satelite چراغ‌های سرامیکی سرگرم کننده

lightnings designmatters.ir marta bordes satelite چراغ‌های سرامیکی سرگرم کننده

lightnings designmatters.ir marta bordes satelite چراغ‌های سرامیکی سرگرم کننده
منبع:‌ design-milk