استودیوی دیزاین و معماری LLLab برای بازطراحی ساختمان اصلی LEO digital network’s در شانگهای انتخاب شد. آن‌ها می‌بایست فضای جدید را به گونه‌ای طراحی می‌کردند که بر روی عملکرد کمپانی و کارکنان، بیشترین اثر مثبت را داشته باشد.
همان‌طور که در تصاویر مشاهده می‌کنید، طراحی باز و آشکارِ فضاها از مهم‌ترین اهداف این پروژه بوده است.
 
designmatters.ir-leo-office-interior-design_6

designmatters.ir-leo-office-interior-design_10

designmatters.ir-leo-office-interior-design_7

designmatters.ir-leo-office-interior-design_8

designmatters.ir-leo-office-interior-design_5

designmatters.ir-leo-office-interior-design_11

designmatters.ir-leo-office-interior-design_2

designmatters.ir-leo-office-interior-design_9

designmatters.ir-leo-office-interior-design_3

designmatters.ir-leo-office-interior-design_4

designmatters.ir-leo-office-interior-design_1