designmatters.ir modular bookcase Paolo Cappello کتاب‌خانه ماژولار

TILTA کتاب‌خانه‌ای چوبی و ماژولار از ‘پاولو کاپلو’

این کتاب‌خانه با ساختار بسیار ساده براساس ماژولار بودن، می‌تواند با سه یونیت مختلف ساخته شده و در نتیجه چیدمان کاربردی را فدای زیبایی نکند.
یونیت‌های مختلف با اندازه و ارتفاع‌های متفاوت می‌توانند حالات مختلفی برای چیدمان را بوجود بیاورند.
با اینکه این ساختار به چشم کاتوره‌ای می‌آید، اما به خود ساختاری محکم می‌بخشد، که در هردو دکوراسیون کلاسیک و معاصر می‌تواند خود را به خوبی جای بیندازد.

منبع: Paolo Cappello

designmatters.ir modular bookcase Paolo Cappello کتاب‌خانه ماژولار

designmatters.ir modular bookcase Paolo Cappello کتاب‌خانه ماژولار

designmatters.ir modular bookcase Paolo Cappello کتاب‌خانه ماژولار