designmatters.ir The Worlds Smallest Portfolio کوچک‌ترین پورتفولیوی دنیا

طراحی کوچکتربن پورتفولیوی چاپی در دنیا

از Michael Lester خواسته شد که در فستیوال D&AD New Blood درباره خودش و کارهایش سخنرانی کند. او که طراحی ایده محور است، تصمیم گرفت که کمی عمیق‌تر به خود بنگرد و هویت خودش ‌را با روشی جالب‌تر ارائه دهد.
او برای القای این موضوع که ایده بر تکنیک اجرا مقدم است، پروژه‌های خودش را به بنیادی‌ترین حالت رساند  تا نمادی از هویت کل پروژه باشد.
درنهایت پورتفولیوی او بسیار خلاصه شد و در ابعاد بسیار کوچک چاپ و صحافی شد، در کنار آن هم یک کارت شیشه‌ای که بخشی از آن مانند ذره‌بین عمل می‌کرد ارائه شد تا خواندن پورتفولیو را ساده‌تر کند.

 
designmatters.ir The Worlds Smallest Portfolio کوچک‌ترین پورتفولیوی دنیا

designmatters.ir The Worlds Smallest Portfolio کوچک‌ترین پورتفولیوی دنیا

designmatters.ir The Worlds Smallest Portfolio کوچک‌ترین پورتفولیوی دنیا

designmatters.ir The Worlds Smallest Portfolio کوچک‌ترین پورتفولیوی دنیا

designmatters.ir The Worlds Smallest Portfolio کوچک‌ترین پورتفولیوی دنیا

designmatters.ir The Worlds Smallest Portfolio کوچک‌ترین پورتفولیوی دنیا

designmatters.ir The Worlds Smallest Portfolio کوچک‌ترین پورتفولیوی دنیا

designmatters.ir The Worlds Smallest Portfolio کوچک‌ترین پورتفولیوی دنیا

designmatters.ir The Worlds Smallest Portfolio کوچک‌ترین پورتفولیوی دنیا

designmatters.ir The Worlds Smallest Portfolio کوچک‌ترین پورتفولیوی دنیا

designmatters.ir The Worlds Smallest Portfolio کوچک‌ترین پورتفولیوی دنیا

designmatters.ir The Worlds Smallest Portfolio کوچک‌ترین پورتفولیوی دنیا

designmatters.ir The Worlds Smallest Portfolio کوچک‌ترین پورتفولیوی دنیا
منبع:‌ Behance.net