دسته‌ها
طراحی صنعتی طراحی محصول

گلدان‌های پرینت سه بعدی بطری‌های دورریختنی را زنده می‌کنند

یک طراح ساکن میلان به نام Libero Rutilo با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی عمر دوباره‌ای به بطری‌های بلا استفاده داده است.

این طراح با ترکیب کردن پرینت سه بعدی و خلاقیت خود، مجموعه‌ای از گلدان‌ها طراحی کرده است که تنها یک پوسته خارجی هستند و با قرار دادن بطری‌های نیم لیتری درون آن‌ها و ریختن آب، می‌توان از این گلدان‌ها استفاده کرد. بطری‌ها برای امنیت بیشتر درون قسمت بالایی پوسته پیچ می‌خورند و از یک بطری بلا استفاده گلدانی زیبا می‌سازند.

 

گلدان‌های پرینت سه بعدی بطری‌های دورریختنی را زنده می‌کنند - دیزاین مترز

گلدان‌های پرینت سه بعدی بطری‌های دورریختنی را زنده می‌کنند - دیزاین مترز

گلدان‌های پرینت سه بعدی بطری‌های دورریختنی را زنده می‌کنند - دیزاین مترز

گلدان‌های پرینت سه بعدی بطری‌های دورریختنی را زنده می‌کنند - دیزاین مترز

گلدان‌های پرینت سه بعدی بطری‌های دورریختنی را زنده می‌کنند - دیزاین مترز

گلدان‌های پرینت سه بعدی بطری‌های دورریختنی را زنده می‌کنند - دیزاین مترز

گلدان‌های پرینت سه بعدی بطری‌های دورریختنی را زنده می‌کنند - دیزاین مترز