دسته‌ها
آرت عکاسی معماری

گنجینه‌های طبیعت و معماری ایران | مجموعه عکس از محمدرضا دمیری

محمدرضا دمیری گنجی، عکاس سرشناس ایرانی در طی سفرهای خود به نقاط مختلف ایران، تصاویری از گنجینه‌های طبیعی و معماری ایران به ثبت رسانده و تاریخ غنی این کشور را بار دیگر به نمایش گذاشته است.

در حالی که اولین تجربه این سبک عکاسی (برجسته کردن رنگ‌ها و تزئینات) و اکتشافات او بر روی عبادت گاه‌های مذهبی متمرکز بود، پروژه اخیر او سایر بناهای معماری ایران، مناظر شهری و طبیعی را شامل می‌شود.
برای مثال در برخی عکس‌ها نگاهی اجمالی بر زندگی روزمره مردم دارد، مانند مردان مشغول به کار در یک کارگاه فرش؛ هم‌چنین تصاویری از جغرافیای خیره کننده ایران مانند چشمه‌های طبیعی باداب سورت را نیز شامل می‌شود.
وبسایت محمدرضا دمیری

 
گنجینه‌های طبیعت و معماری ایران | مجموعه عکس از محمدرضا دمیری - دیزاین مترز

گنجینه‌های طبیعت و معماری ایران | مجموعه عکس از محمدرضا دمیری - دیزاین مترز

گنجینه‌های طبیعت و معماری ایران | مجموعه عکس از محمدرضا دمیری - دیزاین مترز

گنجینه‌های طبیعت و معماری ایران | مجموعه عکس از محمدرضا دمیری - دیزاین مترز

گنجینه‌های طبیعت و معماری ایران | مجموعه عکس از محمدرضا دمیری - دیزاین مترز

گنجینه‌های طبیعت و معماری ایران | مجموعه عکس از محمدرضا دمیری - دیزاین مترز

گنجینه‌های طبیعت و معماری ایران | مجموعه عکس از محمدرضا دمیری - دیزاین مترز

گنجینه‌های طبیعت و معماری ایران | مجموعه عکس از محمدرضا دمیری - دیزاین مترز

گنجینه‌های طبیعت و معماری ایران | مجموعه عکس از محمدرضا دمیری - دیزاین مترز

designmatters.ir-گنجینه-‌های-طبیعت-معماری-ایران-مجموعه-عکس-از-محمدرضا-دمیری-دیزاین-مترز-۴

گنجینه‌های طبیعت و معماری ایران | مجموعه عکس از محمدرضا دمیری - دیزاین مترز

گنجینه‌های طبیعت و معماری ایران | مجموعه عکس از محمدرضا دمیری - دیزاین مترز

گنجینه‌های طبیعت و معماری ایران | مجموعه عکس از محمدرضا دمیری - دیزاین مترز

designmatters.ir-گنجینه-‌های-طبیعت-معماری-ایران-مجموعه-عکس-از-محمدرضا-دمیری-دیزاین-مترز-۱۴

گنجینه‌های طبیعت و معماری ایران | مجموعه عکس از محمدرضا دمیری - دیزاین مترز

گنجینه‌های طبیعت و معماری ایران | مجموعه عکس از محمدرضا دمیری - دیزاین مترز