اینستالیشن آی وی‌وی ستون‌های سالن کنسرت برلین را با ۱۴۰۰ جلیقه نجات پناه‌جویان

آی وی‌وی هنرمند و فعال سیاسی چینی که از سرسخت‌ترین منتقدان دولت چین در بحث حقوق بشر محسوب می‌شود، در حرکتی نمادین ۶ ستون ورودی سالن کنسرت برلین را با ۱۴۰۰ جلیقه‌ی نجات پوشاند تا بار دیگر به دنیا یادآوری کند که تعداد انسان‌هایی که برای رسیدن به اروپا و گرفتن پناهندگی و نجات از ذلت بر روی زندگی خود ریسک می‌کنند، به شدت در حال افزایش است.

آی وی‌وی برای این اینستالیشن موقت خود، از ۱۴۰۰ جلیقه‌ی نارنجی رنگ استفاده کرد که پناهندگان در هنگام عبور از دریای مدیترانه به تن کرده بودند تا خود را از ترکیه به جزیره یونانی لزبوس برسانند و سپس دور انداخته شده بودند. هر یک از این جلیقه‌ها بازتاب دهنده‌ی زندگی یک انسان است که اگر به سلامت به خشکی برسد، تازه در آغاز راهی نامعلوم قرار می‌گیرد.
این اینستالیشن در طی مراسم سالانه «سینما برای صلح» به اجرا درآمد.

 
اینستالیشن آی وی‌وی ستون‌های سالن کنسرت برلین را با ۱۴۰۰ جلیقه نجات پناه‌جویان

اینستالیشن آی وی‌وی ستون‌های سالن کنسرت برلین را با ۱۴۰۰ جلیقه نجات پناه‌جویان

اینستالیشن آی وی‌وی ستون‌های سالن کنسرت برلین با ۱۴۰۰ جلیقه نجات پناه‌جویان

اینستالیشن آی وی‌وی ستون‌های سالن کنسرت برلین را با ۱۴۰۰ جلیقه نجات پناه‌جویان

اینستالیشن آی وی‌وی ستون‌های سالن کنسرت برلین را با ۱۴۰۰ جلیقه نجات پناه‌جویان

اینستالیشن آی وی‌وی ستون‌های سالن کنسرت برلین را با ۱۴۰۰ جلیقه نجات پناه‌جویان

اینستالیشن آی وی‌وی ستون‌های سالن کنسرت برلین را با ۱۴۰۰ جلیقه نجات پناه‌جویان

اینستالیشن آی وی‌وی ستون‌های سالن کنسرت برلین را با ۱۴۰۰ جلیقه نجات پناه‌جویان