مجموعه از ۳۰طراح و استودیو‌های طراح گرافیک در اینستاگرام

این طراحان را دنبال کنید، با زندگی‌شان آشنا شوید و از کارهایشان ایده بگیرید. اگر‌هم خواستید طراحانی که در این لیست نیستند را به ما و بقیه دوستان از طریق گذاشتن نظر معرفی کنید.


 

Timothy Goodman – @timothygoodman

 Timothy-Goodman-–-@timothygoodman1

Andreas M Hansen – @andreasmhansen

 Andreas-M-Hansen-–-@andreasmhansen1

Luke Choice – @velvetspectrum

 Luke-Choice-–-@velvetspectrum1

Ornamental Conifer – @ornamentalconifer

 Ornamental-Conifer-–-@ornamentalconifer1

Rylsee – @rylsee

 Rylsee-–-@rylsee

David Milan – @mdemilan

 David-Milan-–-@mdemilan1

Rob Draper – @robdraper1

 Rob-Draper-–-@robdraper11

Gemma O’Brien – @mrseaves101

 Gemma-O’Brien-–-@mrseaves1011

Nicholas Moegly – @nicholasmoegly

 Nicholas-Moegly-–-@nicholasmoegly1

Tad Carpenter – @tadcarpenter

 Tad-Carpenter-–-@tadcarpenter1

Pavlov Visuals – @pavlovvisuals

 Pavlov-Visuals-–-@pavlovvisuals

Leta Sobierajski – @letasobierajski

 Leta-Sobierajski-–-@letasobierajski1

Jen Mussari – @jenmussari

 Jen-Mussari-–-@jenmussari1

Rodrigo Corral – @rodrigocorral_

 Rodrigo-Corral-–-@rodrigocorral_1

Thomas Burden – @thomasburden

 Thomas-Burden-–-@thomasburden

Tobias Hall – @tobiashall

 Tobias-Hall-–-@tobiashall1

Sergi Delgado – @sergidelgado

  Sergi-Delgado-–-@sergidelgado

Lee Crutchley – @leecrutchley

 Lee-Crutchley-–-@leecrutchley1

Jennet Liaw – @jennetliaw

 Jennet-Liaw-–-@jennetliaw1

Sam Larson – @samlarson

 Sam-Larson-–-@samlarson1

Amadeus Malmén – @amadeuces

 Amadeus-Malmén-–-@amadeuces1

Maztrone – @maztrone

 Maztrone-–-@maztrone1

Chris Labrooy – @chrislabrooy

 Chris-Labrooy-–-@chrislabrooy1

Neil A Stevens – @neil_a_stevens

 Neil-A-Stevens-–-@neil_a_stevens1

Mike Perry – @mikeperrystudio

 Mike-Perry-–-@mikeperrystudio1

Mister Doodle – @misterdoodle

 Mister-Doodle-–-@misterdoodle1

Neil Secretario –@neilsecretario

 Neil-Secretario-–@neilsecretario

Steven Harrington – @s_harrington

 Steven-Harrington-–-@s_harrington1

Sean McCabe – @seanwes

 Sean-McCabe-–-@seanwes1

Dschwen LLC. – @dschwen

Dschwen-LLC.-–-@dschwen1

منبع: LINE25