مطالب توسط حامد قاسمى

چگونه براى زندگى خود برنامه ‌ریزى کنیم؟ حتى در شرایطى که نمی‌شود برنامه ریزى کرد!

اکثر ما، براى داشتن آینده‌اى خوب، تلاش‌هاى زیادى کرده‌ایم؛ اما غالباً وضعیت شغلی‌مان آنگونه که انتظار داشتیم، پیش نمی‌رود. اگر از محل کار خود اخراج شده‌اید؛ یا به تازگی فارغ التحصیل شده‌ اما هنوز بیکار هستید، شما حتماً این مساله را حس کرده‌اید. اگر مدیرى باشید که در موقعیت کنونى خود احساس در جا زدن می‌کنید […]