چاپ سه بعدی بافت زنده بدن

دانشمندان با چاپ سه بعدی بافت زنده و قابل استفاده تولید کردند

به وسیله یک پرینتر چاپ سه بعدی مخصوص و پیچیده متخصصان بازپروری در مرکز تحقیقاتی wake forest baptist اثبات کردند که قادر به تولید بافت زنده برای جایگزینی با بافت‌های صدمه دیده و یا بیمار هستند. این تحقیقات از سال ۲۰۰۶ با آزمایش با مواد چاپی معم…