نوشته‌ها

,

آی‌پد برای دیزاینر‌ها: قسمت صفر (مقدمه و زبان فارسی)

مقدمه و آموزش اولین قدم‌ها برای شروع سری مقالات آموزش آی‌پد برای دیزاینر‌هاوقتی‌که می‌خواستم آی‌پد بخرم خیلی خوشحال بودم، فکر می‌کردم که دنیا چه بهشتی خواهدشد، با یک انگشت چه طراحی‌هایی که نخواهم کرد، خیلی هیجان داشتم. اما بعد از مدتی از…