نوشته‌ها

تجهیزات مینیمال برای حمام designmatters.ir Stand Bath collection

تجهیزات مینیمال برای حمام

/
طراحی تجهیزات مینیمال برای حمام از Norm Architects کارخانه واق…
designmatters.ir modular bookcase Paolo Cappello کتاب‌خانه ماژولار

کتاب‌خانه ماژولار از 'پاولو کاپلو'

/
TILTA کتاب‌خانه‌ای چوبی و ماژولار از 'پاولو کاپلو' این کتاب…
الهام گرفته‌شده از جنبش فرهنگی مدرن

میزِ کناریی،با الهام از جنبش فرهنگی مدرن

/
Marcelo میزِ کناری شیک، الهام گرفته‌ شده از جنبش فرهنگی مدرن.…
Tableau : Automatic House Plant Watering Tray

تَبلوو، ظرف آبیاری خودکار گیاه

/
تَبلوو پایه و مخزن آب برای آبیاری خودکار گیاهان. این محصو…